Rønne Inner Wheel klub

Opdateret: 20.02.2019  
Skip Navigation Links
 

Link til mødekalenderen
Næste møde

13. maj 2019

Skovtur. Vi mødes kl. 16 på Hotel Skovly, Nyker Strandvej 30, Rønne.
Tilmelding og betaling senest 28. april.HUSK:
Alle medlemmer er som udgangspunkt tilmeldt klubmøderne.
Hvis man er forhindret, skal man melde afbud senest kl. 17 fredagen inden mødet.

Ved arrangementer ud af huset er der måske en anden procedure med hensyn til af- eller tilmelding.


Donationer
Faste bidrag:
SOS-børnebyer via fadderskaber
Landsindsamling

Donation i 2017-2018:
Natteravnene på Bornholm

Donation i 2016-2017:
Bornholms Flygtningevenner

Donationer i 2015 - 2016:
Modtageklasserne på Nexø Skole
Kvindekrisecentret

NYHEDER
26.10.2017
Pressemeddelelsen om overrækkelse af Årsindsamlingen
Pressemeddelelsen

26.10.2017
Overrækkelse af Årsindsamlingen
I forbindelse med årets Landsmøde, søndag den 8. oktober 2017, på Nyborg Strand fik Broen Danmark overrakt beløbet fra Årsindsamlingen, 234.000 kr.


12.10.2017
Kommende bestyrelsesmøde d. 2/1 2018 kl. 17
Kontakt præsidenten, hvis du har noget, der skal drøftes på bestyrelsesmødet.
Vær opmærksom på, at der er et tidligere bestyrelsesmøde d. 2/11 2017.


12.10.2017
Webmastertræf i D47 d. 4/11 2017
Webmaster fra Rønne Inner Wheel deltager sammen med webmastre fra de øvrige klubber i D47 i træffet, der foregår i lokaler i Måløv  Om Rønne Inner Wheel Klub
Rønne Inner Wheel er en del af International Inner Wheel - se boks til højre.

Vi er p.t. 34 medlemmer og holder møde den 2. mandag i måneden.
Vores månedlige møder er vores hovedaktivitet.
Mødested afhænger af, om vi har udemøde eller hjemmemøde.
Vi lægger vægt på, at alle skal have personligt udbytte af møderne, hvilket vores virksomhedsbesøg og foredragsholdere bidrager til.
På vores faste møder holder vi på skift et indlæg på 3 min.
Vores personlige samvær betyder meget for os, og det personlige netværk har vi alle stor glæde af.

Foruden den fælles årsindsamling til Inner Wheel Danmarks projekt, har vi hvert år lokale og internationale sociale projekter.

Link til folder: "Kvinder i bevægelse"
Link til folder om Rønne Inner Wheel
 
  

 
 
 
 


Se oversigt over kommende klubmøder i:


Inner Wheel Danmark

er en del af en verdensomspændende organisation: International Inner Wheel, med klubber i 104 lande, opdelt i ca 168 distrikter og med over 108.000 medlemmer i ca 3900 klubber.
I Danmark er medlemstallet knapt 3.000 medlemmer i 103 klubber.
Inner Wheel har konsultativ status (NGO) ved FN.
Inner Wheel er et kvindenetværk med plads til personlig udvikling, venskabelige relationer og engagement i hjælpearbejde.
Inner Wheel hjulet symboliserer rotationsprincippet, der på skift giver medlemmerne mulighed for at tage medansvar for klubbens aktiviteter.
Inner Wheels formål er:
- at fremme og styrke venskaber
- at yde hjælp og støtte
- at fremme og styrke forståelse mellem mennesker, både lokalt og internationalt


Sitemap   Facebook   LinkedIn   Rotary   Rotaract
Admin